Pistkarta

En liten enkel skiss över hur backen ser ut. Har vi lyckats producera tillräckligt mycket snö bygger vi enklare hopp och gupp.